ZPAȚIU: Focul este o slugă bună / Огонь – хороший слуга / Fire is a good servant, 19 iunie 2015, ora 19:30

Zpațiu / Zpace Focul este o slugă bună / Огонь – хороший слуга / Fire is a good servant expoziție de fotografie de Alana Mejia Gonzalez / фото выставкa / photo exhibition 19 iunie 2015, ora 19:30 Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale), str. Al. Șciusev 103, Chișinău