oberliht.org

Moldova Young Artists Association Oberliht

Edu-Art – un ciclu de prezentări și ateliere de lucru artistic la BUNKER / a cycle of presentations and art workshops, 5 martie – 31 mai 2018

EDU-ART un ciclu de prezentări și ateliere de lucru artistic la BUNKER / a cycle of presentations and art workshops 5 martie – 31 mai 2018 AMTAP / Facultatea Arte Plastice, Blocul III (str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

Aproprierea prin Artă a Spațiului Public – prezentare finală / The Appropriation of the Public Space through Art – final presentation, 16 iunie 2016, ora 12:00

BUNCHER Aproprierea prin Artă a Spațiului Public – prezentare finală / The Appropriation of the Public Space through Art – final presentation 16 iunie 2016, ora 12:00 AMTAP, Facultatea Arte Plastice, blocul III str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

BUNCHER / AMTAP: The Taste of the City – expoziție / exhibition, 4 noiembrie 2015, ora 15:00

BUNCHER / AMTAP The Taste of the City – expoziție / exhibition 4 noiembrie 2015, ora 15:00 BUNCHER, Facultatea Arte Plastice, Blocul III str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

TANDEM: Atelierul Acțiunii Interdisciplinare – prezentare la AMTAP

Atelierul Acțiunii Interdisciplinare cu participarea lui Leslaw TETLA, Johanna ZDZIENICKA și Pawel MENDREK, în cadrul proiectului “Spaces as a Tool for Shaping Social Attitudes” – prezentare 15 februarie 2011, ora 16.00 Academia de Muzica, Teatru si Arte Plastice, blocul 3, atelierul 101 (str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)

PROTEST ÎN VÎNT: Академия де Музикэ, Театру ши Арте Пластиче анунцэ конкурс репетат

PROTEST ÎN VÎNT 6 septembrie, 2011 Академия де Музикэ, Театру ши Арте Пластиче анунцэ конкурс репетат ла локуриле рэмасе ын урма конкурсулуй де адмитере. Черериле пот фи депусе ла комисия де адмитере пынэ пе 6 септембрие 2011. Vladimir US

 
© oberliht.org