EDU-ART: Cum să ai de a face cu un obiect artistic? – un seminar cu Alex COSMESCU [MD]

lmy composition 1960 7

EDU-ART Cum să ai de a face cu un obiect artistic? - un seminar cu Alex COSMESCU [MD] (aprilie - mai 2019)

Edu-Art - educaţie artistică non-formală pentru o generaţie de tineri implicați social şi integrați din punct de vedere profesional Proiectul urmărește să contribuie la formarea unei generații de artiști active din punct de vedere civic și pregătite din punct de vedere profesional, pentru a se realiza în plan național și internaţional. Proiectul Edu-Art îşi propune să ofere tinerilor artişti suport metodologic şi practic pentru o activitate artistică într-o lume aflată în proces de transformare sub presiunea unor factori de ordin global (cerințele înalte de acces pe piața muncii și compeatitivitatea existenta în cîmpul artistic, migrația masivă pe plan internațional, precaritatea lucrului în domeniul culturii etc.) şi pregătirea acestora pentru realizarea profesională pe plan internaţional. Cum să ai de a face cu un obiect artistic? un seminar din patru întâlniri, cu Alex COSMESCU, care vor avea loc pe: 11 și 23 aprilie, 7 și 21 mai 2019 - ora 17:00-20:00 BUNKER - Facultatea Arte Plastice / AMTAP blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău
Vă invităm să participați la patru întâlniri, pe parcursul cărora vom explora, împreună, modurile în care ne raportăm deja la obiectele artistice cu care avem de a face – vom reflecta asupra strategiilor pe care le utilizăm pentru a atribui un sens obiectelor care ne sunt prezente perceptual – și vom testa, în dialog, măsura în care aceste strategii „funcționează” pentru a putea construi un discurs inteligibil și adecvat despre un obiect artistic.
 
Primul instrument pe care ni-l vom cultiva va fi observarea atentă. În contact nemijlocit cu o piesă muzicală, un text sau o instalație, vom încerca să distingem ce ne este efectiv prezent atunci când avem de a face cu respectivul obiect artistic și vom „prinde” momentele în care, pornind de la ceea ce ne este prezent perceptual, tindem să atribuim obiectului o interpretare sau alta, să-l includem într-un context în care aă „aibă sens”.
 
Apoi, vom lucra asupra unor mijloace discursive de formulare a intuiției obținute în cadrul observării. Vom formula descrieri și interpretări concise, pe care le vom testa, prin întrebări și obiecții, încercând să depășim, prin examenul critic al gândirii în comun, blocarea într-un „eu asta văd” care nu duce nicăieri dacă nu ești capabil să le arăți și altora ceea ce vezi, făcând, în același timp, față obiecțiilor și întrebărilor lor.
 
În cadrul acestor 4 întâlniri, vom lucra în mod colaborativ – gândind împreună, ca grup – aplicând metoda de dialog socratic practicată de filosoful francez Oscar Brenifier.
Participarea la seminar este gratuită.
Seminrele se se vor desfășura în limba română (cu posibilă traducere în rusă și engleză)
Alex COSMESCU este cercetător științific la Academia de Științe a Moldovei. Lucrează în câmpul fenomenologiei și al analizei discursului. Autor al unui volum de poezie (un spațiu blând, care mă primește cum m-ar îmbrățișa, Cartier, 2013). Colaborări în cadrul proiectelor Oberliht și [ksa:k]. – – – Edu-Art este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune. la-monte-young-the-well-tuned-piano-3 EN Edu-Art - non-formal artistic education for socially involved and professionally integrated young generation The aim of this project is to educate an active and aware generation of artists, and to prepare them for the professional integration on national and international level. The Edu-Art project aims to provide methodological and practical support to emerging artists for their artistic work in a world undergoing transformation under the pressure of global factors (restricted access to labor market and high competition in the artistic field, massive migration on the international level, the precariousness of the work in the field of culture, etc.) and their professional development. BUNKER – Faculty of Fine Arts / AMTAP 3rd block, 137, 31st of August 1989 street, Chisinau
How to deal with an art object? - seminar with Alex COSMESCU [MD], taking place on the 11th and 23rd of April, 7th and 21st of May 2019 BUNKER - Facultatea Arte Plastice / AMTAP blocul III, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău
We invite you to participate in 4 meetings, where we will explore, together, the ways in which we already deal with artistic objects – we will reflect on strategies that we use in order to attribute a meaning to objects that are perceptually presented to us – and we will test, in dialogue, the extent to which these strategies “work” in order to create an intelligible and adequate discourse about an artistic object.
 
The first instrument we will cultivate will be attentive observation. In immediate contact with a musical piece, a text, or an installation, we will try to distinguish what is effectively present when we deal with that object and we will “catch ourselves” in the moments when, starting from what is perceptually present, we tend to attribute to the object an interpretation, to include it in a context in which it “makes sense”.
 
Then, we will work with discursive means of formulating the intuition we had while observing. We will formulate concise descriptions and interpretations, which we will test, through questioning and objecting, trying to overcome, through critical inquiry, thinking together, the tendency to become stuck in a “this is what I see” – which leads nowhere if one is not able to show to the others what
one sees while dealing with their objections and questions.
 
During these 4 meetings, we will work collaboratively – thinking together, as a group – applying the Socratic dialogue method as practiced by the French philosopher Oscar Brenifier.
The seminar is free of charge
The seminar will be held in Romanian (translation in RU and EN might be available)
– – – Alex COSMESCU [MD]  is a research fellow at the Academy of Sciences of Moldova. He works in the fields of phenomenology and discourse analysis. Author of a poetry collection (a kind space, that receives me as if embracing me, Cartier, 2013). Collaborations as part of Oberliht and ksa:k projects. Edu-Art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region. MECC-LOGO-new

Tags : ,