Aproprierea prin Artă a Spațiului Public – prezentare finală / The Appropriation of the Public Space through Art – final presentation, 16 iunie 2016, ora 12:00

buncher

BUNCHER
Aproprierea prin Artă a Spațiului Public – prezentare finală / The Appropriation of the Public Space through Art – final presentation
16 iunie 2016, ora 12:00
AMTAP, Facultatea Arte Plastice, blocul III
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

– – – scroll down for English version – – –

RO
– – –

Aproprierea prin Artă a Spațiului Public – prezentare finală
16 iunie 2016, ora 12:00

Galeria BUNCHER / AMTAP, Facultatea Arte Plastice, blocul III
str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău

Pe durata anilor de învățămînt 2014-2015 și 2015-2016, Asociaţia Tinerilor Artiști „Oberliht” și Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [KSA:K], în colaborare cu Facultatea de Arte Plastice a AMTAP au organizat ciclul de prelegeri și ateliere intercurriculare „Aproprierea prin Artă a Spațiului Public”.
La aceste prelegeri, organizate cu participarea unor lectori locali și străini, studenții de la AMTAP au avut ocazia să facă cunoștință cu varii perspective – filozofice, economice, istorice, artistice, politice – asupra spațiului public și a artei în spațiul public.

Vă invităm călduros să priviți un scurt sumar ale prelegerilor: https://vimeo.com/171417648

De asemenea, ciclul de prelegeri și ateliere s-a materializat în cîteva expoziții la Buncher și o vizită de studiu pe care studenții AMTAP au făcut-o la Universitatea de Arte din Zurich, Elveția.

În cadrul evenimentului vor fi înmînate diplome studenților care au participat la ciclul de prelegeri.

Agenda evenimentului:

– Prezentarea generală a ciclul de prelegeri „Aproprierea prin Artă a Spațiului Public”
– Prezentarea modului în care s-au desfășurat întîlnirile cu studenții
– Prezentarea unui scurt film-rezumat al evenimentelor publice din cadrul ciclului „Aproprierea prin Artă a Spațiului Public”
– Prezentarea vizitei în Zurich și impresiile participanților
– Înmînarea diplomelor participanților

Aproprierea prin artă a spațiului public este un program organizat de Asociația Oberliht în colaborare cu Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [ksa:k] și Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Facultatea Arte Plastice, și este susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune. Scopul acestui program este de a introduce noi module educaționale în sfera educației artistice din Moldova și de a familiariza publicul cu noile tendințe în artă din Moldova și din regiune.

EN
– – –

The Appropriation of the Public Space through Art – final presentation
16th of June 2016, 12 am

BUNKER gallery / AMTAP Faculty of Fine Arts, III-rd block
str. 31 August 1989, nr.137, Chisinau

During the study years 2014-2015 and 2015-2016, the Oberliht Young Artists Association together with the Center for Contemporary Art, Chisinau (KSA:K) in collaboration with the Faculty of Fine Arts of Academy of Music, Theatre and Fine Arts have organized the cycle of lectures and inter-curricular workshops “The Appropriation of the Public Space through Art”. At these lectures organized with the participation of local and foreign lectors, the students from AMTAP had the opportunity to learn about various philosophical, economical, political, historical perspectives on public spaces and on art in public space.

Also, the cycle of lectures and workshops have materialized in several exhibitions at BUNCHER gallery and a study visit to University of Arts in Zurich, which the students from AMTAP have made.

During the event there will be handed diplomas to the students that participated at the cycle of lectures.

The agenda of the event:
– General presentation of the cycle of lectures “Appropriation of Public Space through Art”
– Presentation of the way the meetings with the students took place
– Presentation of a short film-resume of the public events that were part of the cycle “Appropriation of the Public Space through Art”
– Presentation of the visit in Zurich and the impressions of the participants.
– Awarding the diplomas

We kindly invite you to watch a short summary of the lectures: https://vimeo.com/171417648

Appropriation of public space through art is a program organized by Oberliht Association in collaboration with Contemporary Art Centre from Chisinau and Academy of Music, Theatre and Fine Arts, Faculty of Fine Arts, with the support of European Cultural Foundation in the frame of Connected Action for the Commons project. The program aims to introduce new educational modules in the artistic education curricula and to familiarize the publics with new tendencies in art from Moldova and from the region.

ksak

Logo-FAP

zhdk_logo_DeutschEnglisch_edit
Connected_action_logo_logo_black_big_web

Tags : , , ,