SPACES: AUTOPCITY – un film de Ștefan RUSU / AUTOPCITY – a film by Stefan RUSU, 14 mai 2015, ora 18:30

web_autopcity_still

SPACES AUTOPCITY - un/a film de/by Ștefan RUSU 14 mai 2015, ora 18:30 Tipografia 5 str. V. Pîrcălab 45, Chișinău

Tags : , , , ,