SPACES: CINEMA ÎN AER LIBER – Auto*mat, de Martin MARECEK [CZ], 27 august 2012, ora 21:00

SPACES
CINEMA ÎN AER LIBER /
OPEN AIR CINEMA
Auto*mat 2009, Martin MARECEK [CZ]
APARTAMENT DESCHIS /
FLAT SPACE
(str. Bucuresti 68/1, Chișinău)
27 august 2012, ora 21:00

Tags : , , ,